Název projektu:
Vzdělávání zaměstnanců
společnosti Gmont cable, s.r.o.

kabel
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004344,

Operační program Zaměstnanost, Výzva č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Doba zahájení projektu: 1. 6. 2017

Popis projektu

Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.

Do projektu bude zapojeno celkem 62 zaměstnanců společnosti.

Zapojeni zaměstnanci se budou účastnit vzdělávacích kurzů z těchto oblastí:

  • Obecné IT
  • Specializované IT
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

Realizátor projektu
Název: Gmont cable, s.r.o.
IČ: 25348647
Adresa: Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim
Kontaktní osoba: Kateřina Pokorná, tel: +420 606 210 654, mail: KPokorna@gmont.cz

Kontaktní informace

Stačí se ozvat, zbytek nechte na nás.