Společnost

Historie

Společnost Gmont cable, s.r.o. byla založena v roce 1997 v Brně. Výrobou kabelových svazků pro firmu AMP Kuřim (nyní Tyco Electronics) započala úzká spolupráce obou firem, která pokračuje až do současnosti.

Od roku 1999 se společnost začala rozšiřovat a získávat nové zákazníky z celé ČR. Investice, které společnost poskytla na rozvoj, se promítly také do poskytování většího a lepšího servisu zákazníkům Gmont cable, s.r.o. Což se projevilo v následujících letech proniknutím do oblasti automobilového průmyslu a zahájením výroby telekomunikačních kabelových svazků. Firma získala stabilní základnu obchodních partnerů čímž posílila svoje působení na trhu a i nadále rozvíjí svoji činnost.

V roce 2004 uzavřela společnost významný kontrakt se zahraniční telekomunikační společností, čímž došlo k navýšení exportu kabelových svazků. Společnost se stala dodavatelem významným zákazníkům nejen po celé ČR a na Slovensku, ale také po celé Evropě.

Současnost

Společnost Gmont cable s.r.o. má výhradně české zastoupení. V současné době zaměstnává 70 zaměstnanců a počítá s jejich nárůstem. Gmont cable s.r.o. vyrábí a dodává kabelové svazky do různých průmyslových odvětví (např. telekomunikace, spotřební elektronika, automotiv, obráběcí stroje, atd.) Podíl exportu kabelových svazků se pohybuje v rozmezí 25 – 30 % z celkové produkce. Trend rozvoje společnosti a exportu je stále vzrůstající.

Na počátek roku 2008 společnost připravuje realizaci nových projektů.

Vize a cíle společnosti

  • Neustálé zlepšování týkající se výroby a kvality produktů
  • Inovace strojních zařízení na technologie střih, odizolování kontaktování, WDT stroje a ultrazvukové sváření.
  • Zapojení se do projektů Evropské unie v oblasti vzdělávání a školení zaměstnanců, marketingového rozvoje, inovace technologií a softwarového vybavení.

Kromě těchto bodů je pro společnost významné zajistit a zlepšovat spokojenost stávajících zákazníků a získání důvěry nových zákazníků.

Přednosti společnosti

  • vysoká kvalita výrobků
  • flexibilita
  • plnění termínu dodávek
  • variabilita, schopnost reakce na změny

Kontaktní formulář

Evropský sociální fond v ČR