Certifikace

Normy

V roce 2000 jsme byli certifikováni dle normy ČSN EN ISO 9001. Na základě neustálého zlepšování a zefektivňování procesů výroby jsme byli v roce 2007certifikováni dle normy IATF 16 949.

Gmont cable, s.r.o. je držitelem těchto certifikátů:

  • ČSN EN ISO 9001 v platném znění
  • IATF 16 949 v platném znění

Výroba kabelových svazků pro telekomunikace a datové sítě se řídí dle standardů:
IPC WHMA-A-620 (podle těchto standardů pracujeme již několik let)

Testování

V naší společnosti je kladen vysoký důraz na kvalitu výrobků. Pokyny a postupy pro provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol jsou úzce specifické. Požadavky zákazníků na kontrolu jsou řízeny interní směrnicí.
Mezioperační kontrola je prováděna pravidelně se záznamem, v některých případech za použití mikroskopu. Výstupní kontrola je doplněna o závěrečnou kontrolu pomocí testovacího zařízení Cirris.

Podpora

Nabízíme svým zákazníkům protokoly zabezpečení kvality, výsledky elektrického testu včetně naměřených hodnot. Prostřednictvím průvodních listů lze v případě reklamací rychle vyhledat příčinu a nastavit zabezpečení tak, aby se podobná reklamace v budoucnu již nevyskytovala.

Kontaktní formulář

Evropský sociální fond v ČR